Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành của Công Ty Tiến Phát JSC

  1. Cam Kết Chất Lượng Dịch Vụ: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và duy trì tiêu chuẩn chất lượng trong mọi khía cạnh của công việc. Chính sách bảo hành là một phần quan trọng của cam kết này, nhằm đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng từ phía khách hàng.
  2. Thời Gian Bảo Hành: Mọi dịch vụ của chúng tôi đều được hỗ trợ bởi chính sách bảo hành. Thời gian bảo hành cụ thể sẽ được xác định dựa trên loại dịch vụ cung cấp. Chúng tôi cam kết cung cấp một thời gian bảo hành hợp lý để đảm bảo khách hàng có đủ thời gian để kiểm tra và báo cáo về bất kỳ vấn đề nào phát sinh.
  3. Phạm Vi Bảo Hành: Chính sách bảo hành của chúng tôi áp dụng cho các lỗi và hỏng hóc phát sinh từ quá trình thực hiện dịch vụ. Chúng tôi cam kết sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện hoặc công việc gây ra vấn đề mà không tính phí trong thời gian bảo hành.
  4. Yêu Cầu Bảo Hành: Để yêu cầu bảo hành, khách hàng cần liên hệ với chúng tôi trong thời gian bảo hành được quy định. Thông tin cụ thể về quy trình yêu cầu bảo hành sẽ được cung cấp khi khách hàng đăng ký dịch vụ.
  5. Loại Trừ Bảo Hành: Chính sách bảo hành không áp dụng trong trường hợp lỗi hoặc hỏng hóc phát sinh do sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào sự cố tự nhiên, hỏa hoạn, va chạm, hay sự can thiệp từ bên thứ ba không được phép.
  6. Bảo Quản Thông Tin Bảo Hành: Chúng tôi khuyến khích khách hàng giữ gìn và bảo quản thông tin liên quan đến bảo hành, bao gồm các hóa đơn, biên nhận, và thông tin liên lạc. Điều này sẽ giúp quá trình xử lý bảo hành diễn ra mạch lạc và nhanh chóng.
  7. Đánh Giá và Cải Tiến: Chúng tôi đánh giá định kỳ chính sách bảo hành để đảm bảo rằng nó vẫn phản ánh cam kết của chúng tôi với chất lượng dịch vụ. Mọi ý kiến phản hồi từ phía khách hàng cũng được đánh giá để cải thiện và làm cho chính sách trở nên hiệu quả hơn.

Chính sách bảo hành của chúng tôi nhấn mạnh cam kết của Công Ty Tiến Phát JSC với chất lượng và sự hài lòng của khách hàng trong quá trình cung cấp các dịch vụ hút bể phốt, môi trường, và vệ sinh.