Chính Sách Khiếu Nại

Chính Sách Khiếu Nại của Công Ty Tiến Phát JSC

  1. Mục Tiêu và Cam Kết: Chúng tôi cam kết xử lý mọi khiếu nại của khách hàng một cách công bằng, nhanh chóng và hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết mọi vấn đề một cách thỏa đáng, tạo ra sự hài lòng và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.
  2. Quy Trình Khiếu Nại: Khách hàng có quyền nêu rõ khiếu nại của họ thông qua các phương tiện liên lạc được cung cấp bởi chúng tôi, bao gồm điện thoại, email hoặc hình thức trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác nhận việc nhận khiếu nại và bắt đầu quá trình xử lý ngay lập tức.
  3. Thời Gian Xử Lý: Chúng tôi cam kết xử lý mọi khiếu nại trong thời gian ngắn nhất có thể. Thời gian xử lý cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào tính chất của khiếu nại, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về tiến độ và thời gian dự kiến để giải quyết vấn đề.
  4. Thông Tin Cần Thiết: Để đảm bảo quá trình xử lý khiếu nại diễn ra mạch lạc, chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về vấn đề khiếu nại. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tình huống và tìm ra giải pháp thích hợp.
  5. Đánh Giá và Phản Hồi: Mọi khiếu nại được xem xét và đánh giá để cải thiện quy trình và chất lượng dịch vụ. Chúng tôi đánh giá sự phản hồi từ khách hàng để xác định những cải tiến có thể thực hiện để ngăn chặn tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai.
  6. Bảo Mật Thông Tin Khiếu Nại: Thông tin liên quan đến khiếu nại của khách hàng được bảo mật và duy trì tính riêng tư. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin này nội bộ và với các bên liên quan cần thiết để giải quyết vấn đề.
  7. Liên Hệ: Chúng tôi cung cấp thông tin liên hệ rõ ràng để khách hàng có thể nêu rõ khiếu nại và tiếp tục theo dõi tình trạng xử lý. Chúng tôi chân thành chấp nhận mọi phản hồi để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chính sách khiếu nại của chúng tôi đặt mục tiêu giải quyết mọi vấn đề một cách công bằng và xây dựng niềm tin từ phía khách hàng vào Công Ty Tiến Phát JSC.