Chính Sách Thu Thập Cookie

Chính Sách Thu Thập Cookie của Công Ty Tiến Phát JSC

  1. Mục Đích Thu Thập Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt nhất cho khách hàng và để hiểu rõ hơn về cách họ tương tác với nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ và tùy chỉnh trang web để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng người dùng.
  2. Loại Cookie Sử Dụng: Chúng tôi sử dụng cả hai loại cookie, bao gồm cookie tạm thời (session cookies) và cookie lâu dài (persistent cookies). Cookie tạm thời được lưu trữ tạm thời trong phiên làm việc của bạn trên trang web, trong khi cookie lâu dài được lưu trữ cho các lượt truy cập sau này để nhận diện bạn như một người dùng quen thuộc.
  3. Thông Tin Thu Thập: Thông tin thu thập từ cookie có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập, và các dữ liệu khác về hành vi trực tuyến. Tất cả thông tin này được sử dụng với mục đích nâng cao hiểu biết về người dùng và cung cấp nội dung phù hợp.
  4. Quản lý Cookie: Người dùng có quyền quản lý cookie trên trình duyệt của mình. Bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt, bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie từ trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của trang web và trải nghiệm người dùng.
  5. Chia Sẻ Thông Tin Cookie: Chúng tôi không chia sẻ thông tin thu thập từ cookie với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp được quy định theo pháp luật hoặc khi có sự đồng ý của người dùng.
  6. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin thu thập từ cookie và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  7. Chính Sách Cập Nhật: Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách cookie này theo thời gian và thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web của mình.

Chính sách thu thập cookie của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng mọi người dùng có thông tin đầy đủ và có quyền kiểm soát về cách thông tin của họ được sử dụng khi truy cập trang web của Công Ty Tiến Phát JSC.